islamic aqwal zareen in urdu1
be shak maal duniya ko Allah taala ki itaat mein kharch karna bohat barri Nemat aur bulaa shuba is ki نافرمانیوں mein lutana bohat barri museebat hai .

2

be shak hazrat Mohammad ya Allah ka dushman woh shakhs hai jo Allah taala ka nafarman hai .

3

be shak par hs gari teri hayaat mein tairay liye gunaaho se bachao aur marnay ke baad Allah taala ka qurb haasil karne ka zareya hai .

4

be shak nafs aik besh baha jo har hai .

5

jo insaan usay mehfooz rakhay woh is ka martaba berhata hai aur jo is ko zaleel rakhta hai woh is ko pasti ke garhay mein gira deta hai .

6

be shak aadmi ne jo maal Allah taala ki raah mein kharch kar diya, woh usay milnay wala hai aur jo chore mra is par nadim aur pasheman hoga .

7

be shak nuqsaan uthany wala woh shakhs hai jis ne apni Umar ko barbaad kya aur bilashuba qabil rashk woh shakhs hai jis ne apni Umar ko Allah taala ki itaat mein sirf kya .

8

be shak wafadaari sachaai ki hamzaad hai aur mujhe koi aisi dhaal maloom nahi jo is se ziyada mazboot ho .

9

be shak woh nafs jo jannat ki baqi rehne wali aur Marghoob nematon ke jama karne mein koshish karta hai woh zaroor kamyaab o Kamraan ho jaye ga aur aakhir-kaar usay Saadat naseeb hogi .

10

be shak Allah taala ne apni yaado ka Saiqal banaya hai jo dil andhay hon woh is se Beena ho jatay hain aur jin mein behra pan ho un ko qowat samaat haasil ho jati hai aur jin dilon mein sarkash aur ravnt ka madah ho woh tabay ban jatay hain .

11

be shak jis ne apni jaan ko Allah taala aur is ke rasool ki itaat mein sirf kya is ko nijaat aur salamti haasil hui aur is ne is se bohat bara naffa uthaya .

12

hawaaye nafs shutar be muhaar ki terhan hai lekin Aqil ka haath marey kamon se un ki baag thaam kar rakhta hai .

13

taqqabur nadani ka sir aur Qanaat buzurgi hai .

14

ki hamesha apna maal kharch kar ke apni izzat mehfooz rakhta hai jab ke bukheel izzat day kar maal bchalita hai .

15

mardangi is ko kehte hain ke aadmi logon ke sath neki kere aur maheman nawazi ko aadat bnale .

16

duniya mein Umar agar chay kitni lambi ho gir nihayat qaleel hai aur duniya se ko kitna faida uthayen magar woh akhirat ke muqablay mein bohat hi takmeel hai .

17

Khanda peshani se paish aana jawaa mardi hai aur ghuroor ka injaam halakat hai .

18

be qarari se nuqsaan ke siwa kuch haasil nahi aur aadmi ki sab umeeden poori honay wali nahi hain .

19

bad car khullam khula be hiyai karta hai .

20

deen saraapaa noor hai aur yaqeen serra sir khushi hai .

21

aqal Allah taala ki bakhshish hai aur lalach khullam khula taji hai .

22

raasti behtareen qoul aur sachaai behtareen amal hai .

23

yaqeen imaan ki nishani aur hiras buraiee ka sabab hai .

24

chugal Khor ko hamesha ki khidmat aur daai takleef pahunchti rehti hai .

25

logon ko takleef dena dozakh ki aag mein daakhil honay ka mojab hai .

26

name o samajh ilm ki ghulam hai aur par hs gari umdah libaas hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved