good quotes in urdu 2023

1

bukheel duniya mein faqeero jaisi zindagi apanata hai .

2

lekin aqibat mein is ka hisaab ameeron jaisa liya jaye ga .

3

ibadat mein baghair ilm ke bhalai nahi .

4

ilm baghair feham ke kuch nahi, aur woh qraat hi nahi jis mein tadabbur nah ho .

5

bُra aadmi kisi ke sath naik gumaan nahi rakhta .

6

kyunkay woh har aik ko –apne jaisa khayaal karta jo shakhs apni qader aap nahi jaanta to koi dosra shakhs bhi uss ki qader nahi pehchanta .

7

jab kisi ahsaan ka badla ada karne se tairay haath qassar hon to zabaan se uss ka shukriya zaroor ada kar .

8

jo fard matlabi aur khud gharz hai woh nah bhai hai .

9

hasad zaleel karta hai aur keena se bemariyan peda ho jati hain .

10

be soochey aadmi ghaflat mein mast rehtay hain aur samajh daar tfkrat mein girftar .

11

duniya aik jane wala saya hai aur mout akhirat ka darwaaza hai .

12

Haibat ke sath nakami aur be mauqa haya ke sath mehroomi hoti hai .

13

maal waris ke liye tasalii ka sabab hai .

14

zamana se tajarbaat haasil hotay hain aur dosti nihayat qareebi rishta hai .

15

ankhen dilon ki darbaan aur safeer hain aur jhagra tamam buraiyon ka ghar hai .

16

aqal soch aur fikar ko durust karti hai aur Adal makhlooq ko sanwarta hai .

17

hamaqat nihayat bُra saathi aur buraii bohat bُra darwaaza hai .

18

keena aur gazabb na khushi ka sabab hai .

aur hiras halakat ka sarnama .

19

khayanat aur qasoor karna qata talluq ka qasid aur sabr karne se beqarari kam ho jati hai .

20

dosti aik bohat qareebi rishta aur maffi o dar guzar karna bohat achi khaslat hai .

21

be shak teri zabaan tujh se woh baatein karana chahti hai jin ka to ne usay aadi kar rakha hai aur bilashuba teri taba un kamon ki taraf tujhe bulati hai jin se to ne usay Maloof bana rakha hai .

22

be shak teri Umar chand gannay chuney saans hain aur un par aik nigehbaan muqarrar hai jo un ko shumaar karta rehta hai .

23

be shak ilm ka behtareen Samrah yeh hai ke sahib ilm sukoon o Waqar aur burdbaari ikhtiyar kere .

25

be shak teri guzashta Umar faut ho chuki aur aindah ki mehez mohom umeed hai, lehaza amal ke liye sirf mojooda waqt hai .

26

be shak tumhari jaanen kuch mol rakhti hain pas jis ne un ko jannat ke siwa kisi cheez ke aiwz farokht kya, woh barri museebat mein para .

27

be shak تیرانفس bara dho ke baz hai agar to is par bharosa kere ga to shetan tujhe haraam kamon ke irtikaab ki taraf khech le jaye ga .

28

be shak bara ajar barri museebat ke sath hai pas jab Allah taala kisi qoum ko –apne pyare bundon mein shaamil karna chahta hai to un ko kisi barri museebat mein mubtala kar deta hai .

29

be shak sab se acha naaseh woh shakhs hai jo pehlay –apne aap ko naseehat kere aur –apne parvar-digaar ka bara farmanbardar ho aur bilashuba sab se bara dhokay baz woh hai jo apni jaan ke sath dhoka kere aur kkhuda taala ka bara gunahgaar aur nafarman ho .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved