quotes in urdu about life reality

1


nahi nazil hui koi bulaa magar سبب gunah ke aur nahi daur hui koi bulaa sabab to bah ke .

2

qubool amal mein sakht ihtimaam kya karo. kyunkay amal baghair taqwa qubool nahi hota .

3

tofeq achi rehnuma hai aur husn Khalq naik hum nasheen aur aqal umdah musahib aur adab naik meeras hai .

4

pait bhar kar khana aur faqa kashi har do Maney ibadat amal hai .

5

ahsaan kar ke ahsaan jatana kameengi hai .

6

logon se is terhan paish aao ke agar mar jao to woh tum par royain .

7

jis darakht ki shaakh naram hogi is mein t_hnyan bhi ziyada hon gi .

8

Qanaat woh doulat hai jo kabhi khatam nahi hoti. ae mrdِ kkhuda! fakhr chore day .

9

taqqabur se kinara kashi kar aur qabar ko ya درکھ .

10

woh doulat nahi jo zaleel zareya se haasil ki jaye .

11

mkhsh baat karne walay aur نخش baat ki ashaat karne walay har do gunehgaar hain .

12

malamat ke lehja mein waaz ونصیحت nah karo. sab se behtareen rizaq woh hai jo apni mazdoori se kamaya gaya ho .

13

dushmanon ke husn sulooq par bharosa nah karo kyunkay pani aag se kitna hi garam kya jaye, phir bhi woh ussay bujhanay ke liye kaafi hai .

14

shukriya mein kami karne walay mohsin log neki karne mein be raghbat ho jatay hain .

15

teer anfs tujh se woh kaam karaye ga jis ke sath to ne ussay manoos kar rakha hai .

16

paanch amar nihayat buray hain ulama mein badkaari, borhoon mein zina, hakkaam mein doulat ki hiras, doulat mandoon mein bukhal aur aurton mein be hiyai .

1718

hawaaye nafs aur deendari ka sath nahi aur ziyada jhagra karne ke sath dosti aur mohabbat ka ittafaq nahi .

19

narmi ke sath bartao karne walay ko kabhi nedamat aur بدخلق ke liye aur zindagani ki koi lazzat nahi .

20

taqwa ke barabar koi zaad raah nahi aur taqdeer ellahi par raazi honay ke barabar islam ki koi khaslat nahi .

21

dar guzar karne ke barabar koi burdbaari nahi, aur bukhal ke barabar koi aib daari nahi .

22

jhutay mein haya nahi, aur gheebat karne walay mein murawwat ka zarra nahi .

23

aurton ke paas ziyada mat betha kar, is se teri tabiyat mein unn ki nisbat aur unn ke dilon mein teri nisbat malaal peda ho ga aur apni jaan aur aqal ko is terhan mehfooz rakh ke unn ke paas der se jaya kar .

24

deen ke ghaafil aur duniya ka harees nah ban aur duniya ki faani cheezon ko kasrat ke sath jama karne wala nah ban .

25

warna yeh kaam tujhe sakht azaab mein phnsaye ga. jis shakhs mein aqal nah ho is se kher khawahi talabb nah kar, aur jis ka asal theek nah ho .

26

uss par be aqal aur nadaan ka sath nah kar aur bad asal ke sath neki o ahsaan nah kar kyunkay bad asal –apne mohsin ki buraii kere ga .

27

log jo kuch teri nisbat shikayat karte aur bُra bhala kehte hain is se tang dil aur khafa nah ho kyunkay jo kuch woh kehte hain agar durust hai to yeh tera qasoor hai, aur is ki saza tujhe duniya mein mil rahi hai. .

29

ke yeh khaslat khairaat ki jarr kaat deti hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved