Gunh se tubah hazrat ali urdu quotes

 

                                ﷽

–apne mahswara mein ki harees ko shaamil nah kar ke woh marey kamon ka mahswara day ga aur hiras bukhal ki tareef kere ga .

kaminey shakhs se ziyada mil jol nah rakh. agar tujhe koi Nemat muyassar hogi to tujh se hasad kere ga aur agar koi takleef paish aaye gi to tujhe be waqoofi se muthim kere ga .

duniya daaron ki sohbat se par hs kar kyunkay agar tang dast hoga to tujhe haqeer samjhain ge aur agar ziyada maal daar ho ga to tujh se hasad karen ge .

apni duniya ki ajabat mein takheer mat khayaal kar ke to ne gunaaho ki wajah se ajabat ki raah ko khud band kar diya hai .

khushamdi aadmi ka saathi mat ban kyunkay woh tairay samnay –apne kaam ki be had tareef kere ga aur to bhi yahi chahay ga ke is ke mawafiq aur barabar ho jaye .

agar ayyaam zindagi mein kuch takleef paish aa jaye to Allah taala ki rehmat se mayoos nah ho aur logon ki chaal baazi se har waqt darta reh .

–apne nafs mein naybt ki aadat mat daal ke is ka aadi bohat bara gunahgaar hai .

–apne nafs ko is cheez ka lalach nah day jo haajat se zayed hai warna yeh zayad-ti ka taalib ho jaye ga. jis shakhs ka Allah taala ke siwa koi dosra madadgaar nahi is par zulm mat kar .

agar koi shakhs dosti ke ahal nah miley to kisi na ahal se dosti mat kar .

jo baatein log bayan karen un sab ki tardeed nah karni chahiye ke yeh bohat barri nadani aur jahalat hai .

be shak mout ki aisi sakht takaleef hain jo ihata bayan se bahar aur ahal duniya ki aqal mein anay se kharij hainahangi ke sath kaam karne walay ki soch jald baz ki jald baazi se kayi darjay behtar hai .

har aik aadmi ki raye is ke tajarbay ke mutabiq sun-hwa karti hai aur har 1 shakhs ko rozi is ki niyat ke mutabiq mila karti hai .

jo shakhs kaminey logon se rozi talabb karta hai woh apni mehroomi par raazi hota hai .

boorhay ki mukhlis raye jo un ki qowat aur zor se ziyada achi hai .

jab aadmi –apne nafs se khush hota hai to parvar-digaar is se nakhush hota hai .

aib jo ko raazi karna dushwaar بلکه kharij az imkaan hai .

magar Allah taala ko raazi karna nihayat sahal aur aasaan hai .

jahan se pathar tairay sir par aaye is ko wahein lota day kyunkay shar ka دفعیہ shar ke baghair mumkin nahi .

kabhi aisa bhi hota hai ke –apne kher khuwa bhi dhoka kar jatay hain .

bohat se naseehat karne walay aisay hain jo khud buray kamon se baz nahi atay aur bohat se aalam aisay hain jo tairay nazdeek duniya ki khabron mein bachay magar woh darasal jhutay aur fraib car hain .

bohat se gunah aisay hain jo dar haqeeqat barray hotay hain magar to inhen chhota samjhta hai aur bohat se amal aisay hain ke woh darasal chhootey hain lekin to un ko bara khayaal karta hai .

bohat se log jo –apne kaarobar mein doosron par bharosa rakhtay hain, woh injaam car nuqsaan utha letay hain .

be shak agar to tawaza ki aadat apane ga to Allah taala tujhe bulandi day ga .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved