Gani duniya ko hazrat ali urdu quotes

 


                                      ﷽

agar to –apne nafs ki salamti aur –apne عیبوں ko chhupana chahta hai to kam goi ki aadat daal is se teri aqal o fikar mein taraqqi aur dil mein roshni peda hogi .

bilashuba to bahisht mein har gaz daakhil nahi ho sakta jab tak ke apni gumraahi, gunaaho, aur نافرمانیوں se baz nah aaye .

ghanni woh hai jo ziyada Qaney hai aur ziyada bad bikhat woh hai jo ziyada harees hai .

khud bhi naik kaam karo aur logon ko bhi naik kaam btlao khud bhi buray kaam se baz raho aur logon ko bhi un se mana karo .

duniya mein صدہا maal jama karne walay hain ke is ko na jaaiz tor par jama kya aur jahan kharch karna zaroori tha wahan kharch nah kya gharz ke haraam tor par kamaya aur is ka gunah aur وہال sir par uthaya .

hiras se bachcho ke yeh aik halaak karne wali khaslat hai bukhal se bachcho ke yeh kameengi aur aib ki baat hai .

aisay shakhs ke sath bethnay se par hs karo jis ki raye log pasand karte aur is ke amal ko na pasand rakhtay hain kyunkay saathi –apne saathi jaisa samjha jata hai .

halakat mein daalnay walay gunaaho aur Allah taala ko naraaz karne walay عیبوں se par hs karo .

ghasab se bachcho ke is ka awwal junoon aur aakhir nedamat hai .

taqqabur se bichara ke yeh bohat bara aur bad tareen aib aur iblees ka zewar hai .

chugal khori se bichara ke is se dushmani aur keena barhta hai aur chugal Khor Allah taala aur logon se daur ho jata hai .

be shak Aqil ko chahiye ke woh duniya mein reh kar mout se darta rahay aur akhirat ke ghar mein pounchanay se pehlay is ki achi terhan tayari kere .dil mein khout rakhna ئیروں ki khaslat aur keena rakhna haasidon ki aadat hai .

yaqeen se dil mein roshni peda hoti hai aur imaan billah dozakh se bachney ka zareya hai fursat jaldi se faut ho jati hai aur der Aud karti hai .

deen ki pabandi aadmi ko dozakh se bachati aur duniya ki hiras afaat latayen hai .

ahsaan karna bhallay manson ki khaslat aur buraiee buray logon ki aadat hai .

shukar guzari ahsaan se ziyada martaba rakhti hai kyunkay yeh baqi rehti hai aur ahsaan karne wala jo cheez deta hai woh khatam ho jati hai .

Dana woh hai jo haya ki chadar –apne badan par oorhay aur burdbaari ki قمیص pehan le. be waqoof woh hai jo duniya mein masroof ho kar –apne akhirat ke hissay ko faut kar day .

log duniya mein misl kitaab ki tasweeron ke hain, jab kaghaz ko ulta jaye to baaz zahir ho jati hain aur baaz posheeda. bad bikhat hai woh jo –apne haal par maghrour ho aur fuzool umedon ke dhokay mein para ray hai .

ghallay ko is khayaal se nah bechna ke jab bohat mehanga ho ga to farokht karoon ga, aik nihayat bُra Wasf hai .

Saadat mand woh hai jo azaab se dara, imaan laya, sawab ka umeed waar sun-hwa aur naik kaam kiye .

niyat amal ki bunyaad aur haya pasandeeda Khalq hai. khwahish parasti فتوں ki sawari aur duniya musibaton ka ghar hai .

kaamil imaan ko apni jaan ki barri fikar rehti hai ke qayamat ke din is ka kya haal hoga .

sabr karna aqal mandi ki alamat hai aur be sabri se nuqsaan aur gham ke siwa kuch haasil nahi hota. )

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved