Munafiq ki misaal hazrat ali urdu aqwal e zareen

                                   ﷽

sakhavat achi khaslat aur wafadaari umdah aadat hai .

munafiq ki misaal aisi hai ke jaisay sabz اندرائن, ke is ke harey bharay pattay khobsorat maloom hotay hain magar is ka maza karva aur talkh hota hai .

ae logo! yaad rakho, shareer aurat se bilkul Bar kinar raho aur jo bhali manas maloom hon un se bhi hooshiyar raho .

ulama ki dosti aur ashanie deen ka aik hissa hai, usay zaroor haasil karna chahiye .

jab tak poori terhan kisi aadmi ki haalat maloom nah ho, is ki dosti ki taraf raghbat mat kar .

maal ko halal tareeq se kamaana, Allah taala ki tofeq ki nishani hai .

duniya daaron ki majlis imaan ko bhulane wali aur shetan ki itaat ki taraf le jane wali hai .

jo shakhs buray kaam karta hai usay buray injaam ka yaqeen rakhna chahiye. shareef ko nah dena kaminey ke ataa karne se kahin behtar hai .

buray kaam ko mashhoor karne wala is kaam ke Fail ke barabar aur gheebat ko suneney wala is ke bayan karne walay ke masawi hai .

nafs ke sath jehaad karna buzurgon ki khaslat, zikar ellahi par mudawmat karna aulia Allah ki khaas sift aur gosha khalwat ikhtiyar karna صلحاء ka tareeq o aadat hai .

shukar karne se Nemat qaim rehti aur neki karne se Allah taala ki rehmat nazil hoti hai .

amal ka madaar ikhlaas par, imaan ka madaar husn yaqeen par aur islam ka madaar sadaqat zabaan ko qayamat ko aadmi –apne haq se nihayat sadaqat aur raasti se kalaam kere ga aur is ke aamaal is ke gawah hon ge .Allah taala ki haraam ki hui cheezon se ankhen band kar lena nihayat behtareen ibadat hai .

doston ke sath fraib karna aur ehad o Paiman ko poora nah kar na khayanat ehad mein shaamil hai .

jo shakhs baatil aur be Hooda kamon se tujhe raazi kere, woh tujhe dho ke aur ghareeb mein dalta aur tujhe chakma deta hai .

aisay bohat se log hain jo haq samajte hain magar mantay nahi aur aisay bohat se log hain jo ilm rakhtay hain magar is ke mutabiq amal nahi karte .

ehad shikni karna aadmi ke liye nihayat aib ki baat hai. tole Amal ka fraib aamaal ko bigarta aur nafsaani khawahishon ke dhokay mein dalta hai .

deen ki Ghayat logon ko naik kaam batlana, buray kamon se mana karna aur Allah taala ki hudood ko nigah mein rakhna hai .

kisi shareef ki tauheen o tazleel aur kisi kaminey ki tazeem o Takreem se hamesha برکنار aur hooshiyar reh. nahi kya .

agar kahin ahmaq ya fajir badkaar ke sath Sabiqa par jaye to chokanna aur hooshiyar rehna zaroori hai .

jo mazameen dil mein atay hon un ke mehfooz rakhnay ka tareeqa bahami guftagu aur behas mobahisa hai .

jis shakhs ki himmat sirf duniya kamanay ki taraf mutwajjah hai, is ne goya kuch haasil ae momin, kharch karne mein miyana rawi ikhtiyar kar aur israaf ko chore day .

aaj ke roz kal ko yaad kar aur maal sirf itna –apne paas rakh, jis se teri zaroriat poori ho jayen aur baqi jo zayed ho is ko apni mohtaji ke din ke liye Allah taala ki raah mein kharch kar taa ke tujhe is maal se raahat puhanche . 

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved