success quotes in urdu


1.momin ki aadat Zuhad o taqwa, deendari o Qanaat , aur koshish tehseel akhirat hai .

2.sajda nafsaani yeh hai ke tamam faani cheezon se dil utha kar apni himmat baqi rehne wali cheezon ki taraf lagaye .

3.ghuroor o taqqabur o Hamiyat ko baalaye taaq rakhay aur duniya ke tamam ilaqay chore kar ikhlaq nabwi (? ) se aarasta ho .

4.taqwa ka zahir duniya ki sharafat aur is ka batin akhirat ki izzat hai .

5.logon ke maal o doulat se lalach nah karna, pak damni aur buland himmati hai .

6.museebat تلملانے se barhti hai aur sabr karne se daur ho jati hai .

7.bukheel apni jaan par to thora sa maal bhi kharch karne mein bukhal karta hai, magar warison ke liye nihayat farakhdili se sab maal o asbaab chore kar chal deta hai .

8.aadmi jab tak paas Muratib rakhen ge to behtari rahay gi .

9.bil aik aisi cheez hai ke jo is ka sath kere usay zillat deti hai aur jo uss se daur rahay is ko izzat deti hai .

10.shakhs kisi jamaat ke kisi buray kaam par raazi ho, to woh is kaam mein un ke sath shaamil hai aur jo kisi buray kaam mein shaamil ho, is ko dohra gunah hota hai aik is kaam par raazi honay aur dosra is ke karne par .

11.ziyada lalach aib aur halakat ka mojab aur ziyada hiras zillat o شقاوت ka baais banti hai .

12.qadray bhook rakhna aur kam khana nihayat soodmand jabkay shikam pari laa tadaad amraaz ka paish khaima hai .

13.Zuhad aik soodmand tijarat aur logon ke sath naik sulooq karna achay amal hain .

14.ilm aqal ka chairag hai aur ilm be amal gumraahi hai .

15.lanch awwal darjay ki buraii hai, aur ilm se burdbaari peda hoti hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved