quotes about life in urdu textikhlaas مقربین ki ibadat, kkhuda tarsi mominon ka libaas aur zikar Allah aashiqon ki khushi hai .

aurton par farifta hona be waqoof logon ki khaslat hai. aqal mand woh hai jis ka aaj kal se acha hai .

taqwa bande aur Allah taala ke darmiyan aik mazboot rassi hai, agar tum is ko pakro ge to Allah ke azaab se nijaat pao ge .

murawwat tamam fazail aur Awsaf ko jama karne wali sift hai. kaamil momin woh hai jo logon ki ایذائیں bardasht kere magar kisi ko aeza nah day .

injaam ka sochna, insaan ko Ibrat dilaata ہلغزشوں se bachata aur doosron ke liye hamdard rehna sakata hai .

mohabbat aur dosti ki bunyaad is par hai ke dilon mein baahum ulfat aur ygangt peda ho. aisay aamaal mein mashgool hona, jo nafs ko akhirat mein kuch kaam nah ayen, bohat barri kamzoree hai .

nafsaani khwahisaat se sabr karna, gazabb ko rokna, pak daman rehna aur gunaaho se bachna, Zuhad kehlata hai .

mut-taqi logon ke nafs Afif , hajat kam aur un se bhalai ki har koi umeed rakhta aur un ke shar se be fikar hota hai .

samajh daar woh hai jis ko duniya ki naematain akhirat ke kaam se Maney nah hon .

museebat mein sabr karna yaqeenan sawab ko sabir ki taraf khinchtaa hai .

harees nafs ko hawadis se kuch assar nahi hota aur woh apni kam zarfi se mun nahi pherte .

aadaab insaan ke liye is ka khobsorat libaas aur saaf suthra rehna is ki zeenat hai .

sachaai har lhzh kamyabi ka sabab aur jhoot ruswai ka baais bantaa hai .

dosti aik khud peda kardah rishta hai aur hiras sab se pehla aib hai .

sarkash aur ehad shikan log is duniya par farifta hain .

Dana woh hai jo apni aqal se nafsaani khwahisaat ka qala qama kar day .

apni tamam Umar gheiron ki Manfiat mein sirf karne walay nadaan log hain .

darogh goi izzat ko گھٹاتی hai, chehray ki ronaqe ko daur karti hai aur rizaq ki barket ko mita deti hai .

dost woh hai jo zulm aur zayad-ti karne se mana kere aur ahsaan aur neki karne par Moueen o madadgaar ho .

dil danai ka sarchashma aur kaan is ko pohanchanay walay hain .

–apne aap ko acha samjhna nuqs ki Daleel aur kam aqli ki alamat hai .

ilm deen parhnay aur parhanay walay dono sawab mein shareek hain aur jo un ke siwa hain un ke liye kuch behtari nahi .

–apne aap ko naaqis ya aib daar samjhna aqal ki Daleel aur kamaal fazl ki nishani hai .

bukhal, buzdali aur hiras nihayat mazmoom af-aal hain, jo Allah taala ke sath bdzni karne se peda hotay hain .

gheebat dozakh ke kutton ka ta-aam hai aur nihayat muzir cheez .

sakhavat anbia karaam ka Khalq hai aur dua aulia karaam ka hathyaar. duniya mein log do terhan ke kaam karne mein mashgool hain aik woh jo duniya ke haasil karne mein koshan hain aur dosray woh jo duniya mein reh kar akhirat ke liye kaam karte hain .

kaminey ki izzat karna itna hi bُra hai jitna shareef aadmi ki izzat karna acha hai .


Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved