Aqwal e zareen in urdu text

1.maal insaan ke liye wabaal jaan hai .

2.magar Allah taala ki khushnodi ke liye kharch ho to dost aur madadgaar hai .

3.munafiq bulaa shuba be Haya , chaplos, sarkash aur badbakht hai .

4.yaad ellahi dilon ki hadaayat aur nafoos ki rehnuma, aur is se ghaflat gumraahi aur nahosat ki nishani hai .

5.duniya momin ke liye qaid khanah aur jannat is ka thikana hai bukheel duniya mein ruswa aur akhirat mein azaab mein mubtala hoga .

6.ilm woh dareaye napaid kinar hai jis ka ihata dushwaar hai .

7.insaaf tamam umdah sifaat mein se afzal sift aur zulm tamam razeel khasayel mein se bad tareen khaslat hai .

8.ikhlaas ibadat ka phal hai aur yaqeen aala darjay ka Zuhad hai .9.تمبر aur barayi ka izhaar kamina pan ko zahir karte hain. tamam nakiyon ka madaar sabr par hai .

10.sabr imaan ki chouti aur maffi aik aala darjay ki neki hai .

11.aqal insaan ki fazeelat aur bachay bol is ki zabaan ki amanat hain .

12.shak jahalat ka Samrah aur imaan ko barbaad karne wala hai .

13.eesaar aik buland paya ahsaan aur tofeq khuday-e Raheem ki inayat hai .

14.sadqa afzal ebadaat mein se aur وفائے ehad buzurgon ki sifaat mein se hain .

15.aqal mand woh hai jo apni zabaan lughwiyaat se band rakhay .

16.logon ke sath naik sulooq karna aik acha amal hai .

17.khasara mein rehne wala woh hai jis ka deen kharab ho .

18.nashukray insaan ke sath ahsaan karna bohat bara gunah hai .


19.تقومی mashkook cheezon se bachney mein hai aur gumaan bhi shak mein daakhil hai .

20.duniya ki hiras ka injaam zayan kaari hai .

21.sadqa khairaat aik mehfooz khazana hai jo qayamat mein kaam aaye ga .

22.kanjoosi se aib peda hotay hain aur sadqa aafton se bachata hai .

23.aadaab seekhnay se talluq rakhtay hain .

24.Khanda peshani aik qisam ki neki aur tursh roi aib hai .

25.harees semathnay ki museebat mein rehta hai aur is ke اندوختہ ko aakhir koi aur sambhaal laita hai .

26.khayanat jhoot ki Rafeeq aur zabaan dil ki tarjuman hai .

27.maffi aik aala darjay ki neki hai .

28.makr o fraib kaminiye ki khaslat hai aur jhoot bohat hi kamzor madadgaar hai .

29.sair shikam hona par hs gari ko bigarta hai .

30.momin ki izzat is ke amal ke mawafiq hogi aur imaan ke lehaaz se rutba paye ga .

31.imaan woh roshan sitara hai jo kabhi be noor nahi hota .

32.ilm aik meharban rehnuma aur haya aik behtareen Khalq hai .

33.gunah par jamay rehna bazat khud aik bad tareen gunah hai .

34.shak mein parre rehne wala hamesha bemaar aur laalchi hamesha khawar rehta hai .

35.ikhlaas sab se buzurag martaba aur yaqeen behtareen ibadat hai .

37.gunah par jamay rehna bazat khud aik bad tareen gunah hai .

38.par hs gari نیکوئی ki kunji aur tofeq ellahi tamam tar kamyabion ki zor aawar dushman hai .

39.khwahish parasti tamam masail ki bunyaad aur haya buzurgi ka kamaal hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved