aqwal e zareen hazrat ali in urdu

1.Sajal se akhirat mein dozakh ka azaab haasil hota hai .

2.sakhavat gunaaho ko mitati aur logon ke dilon mein mohabbat peda karti hai .

3.ziyada mazaaq karna goya aik aisi judai hai ke jis ke baad keena aur dushmani peda ho jati hai .

4.sakht ghusse ki haalat mein tahammul aur burdbaari Allah taala ke gazabb se bachati hai .

5.chugal Khor jis ke paas chughli khata hai is ke samnay jhoot bayan karta hai aur jis ki nisbat chughli khata hai is par zulm karta hai .

6.keena dar hamesha azaab aur fikar وشم mein mubtala rehta hai. logon ke maal o doulat se haath rokna aik Gona sakhavat hai .

7.thoray maal o doulat par raazi rehna bohat maal kamanay aur fuzool kharchi se kahin behtar aur afzal hai .

8.jo shakhs adaye faraiz aur nawafil ke sath qurb ellahi haasil kere woh nihayat faiday mein hai .

9.jaahil goya aik pathar hai jis se pani ki boond nahi phoot’ti .

10.duniya mein Allah taala ka khauf rakhna akhirat ke dartay bachata hai. kamzor par zulm karna sahib qudrat ki nihayat kamini aur burii khaslat hai .

11.eesaar naik logon ki khaslat aur buzurgi ki alamat hai .

12.sadqa bulaa aur azaab hataane ka zareya hai. insaaf har kisi ko bhaata hai jabkay zulm se har koi ghabrata hai .

13.itminan aur ahistagi se kaam karna aik nihayat achi sift hai. ghuroor o taqqabur se rehmat khuda wandi daur hoti hai aur azaab ellahi nazil hota hai .

14.jahalat mout ki manind aur ilm misl hayaat hai .

15.be shak deen دردنیا ki aafiat bohat barri Nemat aur nihayat aala darja ki bakhshish hai be shak sab se ziyada aqal mand woh hai jis ki kachi o haqeeqi baatein mazaaq mkhol se ziyada hon aur woh apni aqal ki badolat khwahish nafs par ghalib aa jaye .

16.be shak log zalim ki hukoomat se aisay hi be raghbat hotay hain jaisay ke adil ki hukmarani ke khwahish mand mutamanni .

17.be shak Allah taala ka kar is ki hukum ko kam nahi karta aur is wastay sah, dua yin Manzoor nahi hoten .

18.be shak jis ne jannat المادی ko mojooda duniya ke badlay mein baicha woh nihayat bad bikhat aur zayan car hai .

19. be shak Allah taala ne jo haqooq tum par farz kiye hain un se ohda braa ho is ki bargaah mein jao aur deen haq ki had mein raho .

20.be shak Allah taala khud Muawin o madadgaar hai is shakhs ka jo aisay logon ko maal o doulat ataa kere jo is ko mahroom rakhen aur un logon se miley jo is se qata karen aur un logon se dar guzar kere jo is par zulm karen .

21.be shak waaz o naseehat o hai, jis se zabaan qaal khamosh rahay aur zabaan haal is ki amli haalat bayan kere .

22.be shak insaan ke sath do farishtay hain jo har waqt is ki hifazat karte hain aur jab is ki mout ajati hai to usay mout ke hawalay kar dete hain .

23.be shak kal qayamat ko duniya se unhi logon ko Saadat mandi aur faida haasil ho? jo aaj is se bhagtay hain .

24.

( is ki taraf mael nahi hotay aur is ko fan mantay hain. )

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved