urdu qoutes hazrat ali sher khuda urdu aqwal

              


                              ﷽

jo maldaar ho kar mohtajon ko kuch nah day .

is se barh kar koi ziyada gunahgaar aur qabil sarznish nahi .

hamaqat se barh kar koi mohtaji nahi, aur be waqoofi se barh kar koi cheez baais معیوبی nahi .

ilm se barh kar koi khazana ziyada faida mand nahi aur halm se barh kar koi izzat ziyada kachi aur buland nahi .

amal Saleh ke barabar koi acha zakheera aur koi cheez un jaisi kaam anay wali nahi .

bad zabaan mein koi adab nahi aur bad ikhlaq ke liye koi sardari aur izzat nahi .

be shak mojooda logon ke liye guzashta ashkhaas ke halaat mein Ibrat aur bilashuba pichlon ke liye, pehloo ke waqeat mein naseehat hai .

be shak mardon ki nigehain idhar idhar aurton par padtee hain aur isi sabab se un ke paon phisal jatay hain pas tum mein se jab koi shakhs kisi aurat ko dekhe aur woh usay pasand aaye to usay chahiye ke woh apni aurat ke paas jaye kyunkay jaisi woh aurat hai waisi hi is ki apni aurat hai .

be shak jis shakhs par duniya ki hawas akhirat ki khwahish ki nisbat ziyada qaboo paley aur duniya ke kaam kaaj is ki nazar mein akhirat ke kamon par foqiat rakhtay hain to bilashuba is ne aik faani cheez ke aiwz aik baqi rehne wali cheez ko beech diya aur hamesha rehne wali cheez ke badlay aik halaak honay wali shai ko le liya aur –apne aap ko halakat mein daal liya .

be shak apna maal kharch karne se yeh sakhavat kayi darjay afzal hai ke insaan ka nafs dosray logon ke maal ki taraf Raghib ho yani kisi ke maal ka dil mein lalach nah aaye .

Allah taala ki itaat nijaat ka aasaan zareya aur is ke liye dosti rakhna bohat nazdeeqi rishta hai .

khud rai tairay paon ki پھسلاتی aur tujhe museebat ke garhay mein daalti hai .

woh shakhs bara bad naseeb hai jis ko kaminiye ya بخیلوں ki taraf haajat ho .

safar aik terhan ka azaab gham o fikar aik qisam ka barha ya aur tandrusti nihayat umdah lazzat hai .

gussa –apne sahib yani gussa aawar ko mlak aur is ke aib ka zahir karta hai .

تمرار ka nateeja larai aur logon ke dilon ko apni taraf se mutnafar karna hai .

munafiq ki baat bhali magar amal pera aur ghinauna hota hai. museebat par sabr karna dushmanon ki khushi ko kam kar deta hai aur gham o beqarari se zaya shuda cheez wapas nahi hoti. astaghfar gunaaho ki dawa hai aur tawaza sharafat ki zkoh hai. haq aik roshan cheez hai جولوگوں ki ro riayat se pak hai. jin logon ki bhai bandi mehez Allah taala ke liye ho un ki mohabbat aur dosti is liye qaim rehti hai ke is ka sabab qaim rehta hai aur jin ki bhai bandi duniya ke liye ho .

is ke asbaab munqita ho jatay hain is liye ke un ki dosti bhi bohat jald zael ho jati hai .

aqal mand woh hai jo apni har aik raye ko durust nah samjhay aur –apne tamam khayalat par bharosa nah kere .

kalaam Baleegh woh kalaam hai jo zabaan se aasani ke sath niklay aur tabiyat par dushwaar nah ho. yani takalouf o tasnaa se pak ho .

naik amal kar ke Allah taala ki khushnodi haasil karna. . be نفعوں ki jarr hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved