urdu aqwal e zareen urdu qoutes hazrat ali

 


jo shakhs haq baat kehta hai woh Sadiq aur jo koi ziyada kameengi ke kaam karta hai, woh razeel samjha jata hai .

jo shakhs Allah taala ke sath tijarat karta hai, naffa uthata hai .

jo koi neki kamata aur zaad akhirat tayyar kar laita hai, woh be shumaar fawaid haasil kar laita hai. jis shakhs ki umeeden lambi aur daraaz hoti hain, is ke aamaal buray aur kharab hotay hain .

jo shakhs teri kher khawahi karta hai woh dar haqeeqat tera meharban aur shafeeq hai. jo shakhs kisi razeel se madad chahta hai woh khud zillat وخواری uthata hai .

jo shakhs logon ke sath ehad shikni aur be wafai karta hai, is ki haalat khud is ke sath be wafai karti hai .

jo shakhs teri kher khawahi kere tujhe lazim hai ke to is ki khayanat nah kar .

jo shakhs logon ke sath ya Allah taala ke sath bdzni rakhta hai, is ke dil mein buray buray khayalat peda hotay hain. jo koi hiras ka libaas pehnta hai, woh hamesha mohtaaj rehta hai .

jo shakhs logon se allag rehta hai woh ftne aur fasaad se bacha rehta hai. jisay kkhuda taala ne aqal di hai, woh baat ki teh ko pahonch jata hai .

jo shakhs baatil aur jhoot ki eaanat karta hai, woh aakhir-kaar nuqsaan uthata hai .

log jin baton ko nahi jantay un ke dushman ho jatay hain. log –apne abao ajdaad se ziyada –apne zamane ke mushaba hotay hain. ( logon par waqt aur mahol ka assar ziyada parta hai ) insaan apni zabaan ke neechay posheeda hai .

( jab tak nah bolay uss ki ilmiat aur haqeeqat posheeda rehti hai. )

jis ne –apne aap ko pehchan liya is ke liye koi khatrah ya dhoka ka andesha nahi .

zabaan se nikla sun-hwa aik lafz nematon ko chean laita hai .

kabhi kisi ki islaah ke liye –apne aap ko mat bigaro. haq o baatil ko pehchano .

baatil ki mukhalfat aur haq ki muwafiqat se raho. haq parast ہنو aur –apne baatil par taiz gaam nah ho .

hakkaam –apne zulm se nahi dartay balkay awam ke zulm se dartay hain .

bad bikhat hamesha hikmat o Azmat ki baton se بدکتے hain .

jo Allah ki itaat karta hai log is ki nafarmani karte hain aur jo Allah ki masiat kere log is ke sath hotay aur farmabardari karte hain .

qabil aitbaar Rafeeq o Muawin ka sath chhuut jaye to bandah kasrat tadaad ke bawajood bhi tanhai mehsoos karta hai .

baap ke haq mein betay ki shahadat qubool nahi ki jati. takleef mein mubtala karne ke Laiq sab se ziyada kharab do cheeze hain .

a. meharban naaseh ki be ja naseehat, ?. dushmani rakhnay walay khushamdi ki tareef par maghrour hona .

kaminiye ki aadat bُra kalaam jabkay Sadiq al-yaqeen ka ozaar museebat mein sabr aur Nemat mein bohat se dosti zahir karne walay log banawat karte hain aur bohat se sahib sarwat tamam حقیروں se ziyada haqeer hain .

duniya ki talabb mein ziyada koshish nah kar aur jaaiz tareeq se usay haasil kar .

hikmat ki baat jo shakhs betaye is se seekh le aur is ki baat mein ghhor kar ke woh kis darja ki hai aur is baat ka khayaal nah kar ke is ka kehnay wala kaisa hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved