new aqwal e zareen 2023

new aqwal e zareen 2023

aqal ke badhaane aur taiz karne par sab se ziyada madad dainay wali cheez taleem hai .tamam makhlooq mein Allah taala ke nazdeek sab se مبغوض woh shakhs hai jo boorha ho kar na kere .sab se acha ilm woh hai jo amal ke sath ho aur Allah taala ke haan sab se Bharti gunah woh hai jo is ke karne walay ki nazar mein chhota ho .ahal duniya hawadis ka nishana, masaaib ka thikana aur takaleef ke liye lout ka maal hain .sab se afzal Khalq sakhavat aur sab se ziyada aam naffa wala amal insaaf hai .behtareen jehaad yeh hai ke nafs ko is ki khawahishon aur lazat duniya se baz rakha jaye .sab se andha woh shakhs hai jo hamari ahal beeet razi Allah taala عنہم se mohabbat aur fazeelat se andha ho. bilashuba mout aik aisa mulaqati hai jis se logon ko ulfate o mohabbat nahi hai .be shak taqwa Allah taala ki Raza mandi ka Mansha hai ke woh is ke zariye –apne bundon aur apni khaas makhlooq par raazi hota hai. jo kaam sab se ziyada zaroori ho pehlay is ki tadbeer karo .be shak duniya coach ka maqam hai aur rehne ka ghar nahi aur is mein bhalai kam aur buraiee ziyada hai .

be shak duniya ki aadat hai ke ans o mohabbat karne ke baad wehshat mein daalti aur tama dila kar umeed karti hai aur jo bad bikhat hain woh is ki khwahish rakhtay hain .agar to –apne kisi dost par bharosa kere to –apne mamlaat ke izhaar mein ehtiaaj kar aur is ko –apne tamam raaz nah batla shayad ke kisi waqt is par nedamat uthani parre .zulm karne ke waqt Allah taala ke insaaf ko ya daal rakh ke woh tumahray muamlay ko nihayat insaaf ke sath faisla kere ga .sachaai ko kabhi haath se nah chore go is mein nuqsaan ka khauf ho kyunkay sachaai jhoot se har haal behtar hai agar chay is mein kisi naffa ki umeed maloom nah ho .jahan tak ho sakay logon ki parda poshi kar ke Allah taala tairay woh aib jin ko to chhupana chahta hai zahir nah farmaiye .Allah taala ki Raza joi ke liye naram mizaji aur tawaza ikhtiyar kar aur logon ke sath neki aur bhala karne ko ghanemat samajh. khalwat ko zikar se pur kar aur Nemat ko shukar ke sath musahib bana .jo shakhs mujhe amin samajh kar koi amanat tairay hawalay kere, is ki amanat ada kar day aur jo shakhs teri amanat mein khayanat kere to is ki amanat mein bhi khayanat nah kar .chaploosi se par hs kar, kyunkay chaploosi imaan daar ke ikhlaq mein se nahi .apni buraii par nadim ho aur jo kisi ke sath naik sulooq ho jaye to is par pashemani nah kar .aqal mandi ka aik nisf burdbaari aur dosra nisf chasham poshi hai .hamesha mout aur un ke baad jo jo halaat anay walay hain un ko yaad kya kar aur mazboot shart ke baghair mout ki arzoo nah kar. .Hamiyat nafs, shiddat gazabb, ghalba qowat aur zabaan ki taizi –apne qaboo mein rakh .kushadah peshani se paish aana apna Shewa rakh ke is ke sabab bughz o keena daur ho jayen ge .chughli ko bُra jaan khuwa kachi ho ya jhooti aur har haal mein Allah taala ki itaat malhooz rakh aur is ke khauf aur umeed se aik lamha bhi dil ko khaali nah rakh aur –apne gunaaho par hamesha astaghfar karta reh .sila rehmi ki bohat si aisi soorten hain ke un se qata reham behtar hai .agar tumhe kisi cheez ki khwahish ho to is jannat ki khwahish karo jis ka arz saton asmano aur zameen ke barabar hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved