Aqal mand ki nishani urdu aqwal hazrat ali

 

                                    ﷽  

taqwa aisi Nemat hai ke koi cheez is ka aiwz aur nam albdl nahi ho sakti .

karzzzz lena ghulami hai aur is ka ada kar dena azadi .

par hs gari azaab se bachao ki dhaal aur lalach is mein phne ka jaal hai .

qayamat ka maamla nazdeek hai jab ke munafiq ko is mein shak rehta hai .

to kal aik bhaari sarmaya aur aqal aik yani dost hai .

dar guzar karna tamam بزرگیوں ka taaj aur parhaiz gari akhirat ka behtareen to sheh hai .

sachaai haq ki zabaan, jhoot sachaai ka dushman aur baatil haq ka mukhalif hai. taizi aur jald baazi aik qisam ka junoon hai aur jald baz aksar –apne kiye par nadim hota hai aur agar woh nadim nah ho to samjhoo ke is ka junoon mustahkam ho gaya hai .

munafiq ki zabaan khush karne wali aur dil takleef dainay wala hota hai .

amar balmarof nihayat behtareen amal aur be wafai nah karna bohat achi kamaai hai .

riya kaari buraii ka beej, duniya khasaray ka bazaar aur jannat par hs garon ka maqam hai .

duniya se khush hona nihayat nadani aur is mojooda faani ghar par maghrour hona kamaal bewakofi hai .

duniya se rishta jornay wala kkhuda taala se apna talluq qata karta hai .

darasht Gary ikhlaq ko بگاڑتی aur sahal Gary rozi jari karti hai. ilm burdbaari ki jarr aur burdbaari ilm ki zeenat hai. ilm Adeeb logon ki khush tabee ka samaan hai .

fuzool kharchi woh saathi hai, jo kangaal kar deta hai. momin kkhuda taala ki taraf rujoo karne wala aur gunaaho se to bah aur astaghfar karne wala hai .

gussa معقل ko bigarta aur raah raast se daur kar deta hai. gunah par nadim hona is ke dobarah karne se rokta hai

Adal misl hayaat aur zulm manind mout ke hai .

وفائے ehad aur sachaai dono sage bhaiyon ki misl hain. aqal haq ka pegham rasan aur tofeq kher, rehmat khuda wandi ki kunji hai .

antkar badkaaron ki aadat hai aur harees kabhi khush nahi hota .

wafadaari kamaal deen aur qowat imaan ki nishani hai, aur khayanat bad deyanti aur be baki zabaan aik traazo ki misl hai aqal mandi se is ke pehlay bhaari aur nadani se halkay ho jatay hain .

taqdeer ellahi insaan ki tajweez aur tadbeer ke tabay nahi balkay jo muqaddar ho chuka, wohi zahuur Pazeer hota hai .

goya koi kaisi hi tadbeer chalaye magar woh kaam nahi aati. ki alamat hai .

naik kaam ki fikar is ke karne ka sabab aur buray kaam ko acha nah samjhna is se doori ka baais bantaa hai .

hiras aik bemari hai jis ka ilaaj nahi aur zulm woh gunah hai jo mazloom ko kabhi bhoolta nahi .

aqal mand woh hai jo apni zabaan ko gheebat se bachaaye aur momin woh hai jis ka dil shak se pak ho. Zahid aik mufeed tijarat aur logon ke sath naik sulooq acha amal hai .

haraam kamon se nakhush hona aqal mandoon ki aadat aur buzurgon ki khaslat hai .

imaan ka daroo madaar amanat daari par hai, aur kushadah rawi se paish aana bhi aik neki hai .

umeed waar ko narmi ke sath jawab day dena lambay wadon se behtar hai .

haasid ki aadat hai ke baton mein dosti aur mohabbat zahir karta hai aur mamlaat mein pushni makhfi rakhta

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved