Allah ki ibadet Hazrat ali urdu aqwal e zareen

                             


                             ﷽

had gham peda karta hai aur gham badan ko chhalla deta hai .

khud beeni hamaqat, ziyada mazaaq be waqoofi aur sakhavat murawwat aur buzurgi ki nishani hai .

jo shakhs amin samajh kar tujhe koi amanat sonay, is ke sath dho ka karna kufar hai. Allah taala ki ibadat par sabr karna is ke azaab par sabr karne ki nisbat ziyada aasaan hai .

thora sa maal ataa karna bahana joi aur izr paish karne se behtar hai. astaghfar ke sath to yeh gunaaho aur un par israar karne ko mita deti hai .

aadmi ko chahiye ke naik ulama ki sohbat mein ziyada rahay aur شریروں aur badkaaron ki 81 ko ulama aur aur nazdeeqi se par hs kere .

aman se barh kar koi achi aur barri Nemat o bhalai nahi aur day kar jatlane se barh kar ziyada burii koi buraiee nahi. aafiat se barh kar ziyada umdah koi libaas nahi aur Sadaq niyat o ikhlaas amal se barh kar ziyada behtar koi ehsas nahi .

jis shakhs ke shar se log nijaat nahi paate woh Allah taala ke azaab se nijaat nah paye ga aur jis shakhs ke zulm se log Mamoon nahi rehtay woh Allah taala ke azaab se Mamoon nah ho ga .

buraii karne walay ka sab se acha muqaabla yeh hai ke is se dar guzar kya jaye .

kalma laa ala ila Allah imaan ka asal, ahsaan ki ibtida, Allah taala ki razamandi ka baais aur shetan ki zillat وخواری ka mojab hai .

haraam cheezon ko chorney aur gunaaho se par hs karne se barh kar koi par hs gari naffa bakhash nahi .apna wajibi haq lainay mein aadmi par koi ta'an aur aib nahi Albata doosron ka haq ghasab karna aib ki baat hai .

aamaal Saleha niyat ki durusti ke baghair darja kamaal nahi paate. Allah taala ki mughfirat wohi haasil karta hai jo buraii ke aiwz bhalai karta hai .

mazloom shakhs ka jab tak koi madadgaar nah ho woh insaaf nahi pa sakta aur naiko car shakhs badkaar se apna badla nahi paata .

Allah taala par imaan aur logon ke sath ahsaan karne se barh kar insaan ke haq mein koi ziyada mufeed zakheera nahi .

be insafi karne se dosti ka qiyam nahi rehta. haya aur sakhavat ke barabar maizaan mein koi sift nahi .

momin haasid, keena aur bukheel nahi hota. jis shakhs mein imaan nahi is ke liye nijaat nahi hai .

jis shakhs mein parhaiz gari nahi is ke deen ki koi hifazat nahi .

ahsaan aur نیکوئی jab hi thikaane lagti hai jab shareef logon se ki jaye .

aqal se barh kar koi Nemat afzal nahi aur jahel se barh kar koi museebat ziyada sakht aur dushwaar nahi .

imaan se barh kar koi waseela ziyada kamyaab nahi aur ahsaan se barh kar koi sift ziyada afzal aur mojab sawab nahi .

naseehat ke liye kher khawahi se barh kar koi cheez ziyada sood mand nahi aur bukhal se barh kar koi karai ziyada na pasand nahi .

duniya zawaal aur fanaa se aur jawani burhapay se nihayat nazdeek hai aur shak visvas karne se peda hota hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved