hazrat ali ki naseehat in urdu

                           

hazrat ali ki naseehat in urdu
1

jhoot –apne sawaar ( jhoot bolnay wala ) ko zaleel aur zulm ko halaak karta hai .

2

duniya mein raghbat karna Allah taala ki na khushi haasil karta hai .

3

naik niyati se sawab milta hai aur bachay dil se tauba karne se gunah maaf ho jatay hain .

4

jehaad deen ka sutoon aur Saadat mandoon ka tareeq hai aur mujahideen ke liye asmano ke darwazay khol diye jatay hain .

5

shukar khush haali ki zeenat aur nematon ke liye aik mazboot qilah hai .

6

aqal mand woh hai jo aisi jagah rahay jahan log is ki qader karen aur hooshiyar woh hai jo fuzool takallufaat ko baalaye taaq rakhay .

7

har parhaiz gari haraam kamon ke irtikaab se rokti aur insaaf logon ko baar apni gardan par uthanay se nijaat deta hai .

8

injaam mein fikar karna sakht musibaton se bachata hai .

9

aqal mand woh hai jo apni zabaan band ray khe aur hooshiyar woh hai jo zamana ki rawish par chalay .

10

Allah taala ke liye dosti nihayat mazboot rishta hai .

11

Qanaat nihayat achi to nagri aur shehwat parasti bohat bara dushman hai .

12

zulm duniya mein halakat aur akhirat mein barbadi ka baais hai .

13

jo Qanaat وصبر ikhtiyar karta hai woh غمنی hota hai .

14

jo shakhs zulm karta hai woh shikast khata hai aur jo haq baat ki eaanat karta hai woh dono Jahan ki Falah o behbood haasil kar laita hai .

15

jisay Allah taala ne ilm diya hai woh seedhi raah par chalta hai aur jo seedhi raah par chalta hai woh nijaat paata hai .

16

–apne masqoom par Qanaat karta hai woh raahat o aaraam mein rehta hai .

17

jo shakhs Allah taala ki taqdeer par raazi rehta hai woh nihayat chain o aaraam se zindagi busr karta shakhs –apne nafs ke sath muqaabla karta hai, woh kaamil darjay ka par hs gaar ho jata hai .

18

jo shakhs ilm ke zariye seedhay rastay par chalna chahta hai, ilm usay seedhay rastay par laga deta hai .

19

jo mohar se madad laita hai, sabr zaroor is ki madad karta hai. jis shakhs ki zabaan sher mein aur meethi hoti hai, is ke bhai band ziyada hotay hain .

20

jo shakhs kisi buri jagah par jata hai, woh buraiee ke sath muthim ho jata hai ( usay bُra honay ki تہت millti hai ) jisay Allah taala ki taraf se neki ki tofeq ho, wohi neki karta hai .

21

jo shakhs tujhe tairay aib batlata hai, woh dar haqeeqat teri kher khawahi karta hai aur jo teri tareef karta hai woh dar haqeeqat tujhe zibah karta hai .

22

jo shakhs –apne ilm ko zaya karta hai woh tabah ho jata hai .

23

jo taqdeer ellahi ka muqaabla karta hai, woh maghloob ho jata hai aur jo duniya se kashti larta hai duniya usay chit gira deti hai .

24

jis shakhs mein aqal hoti hai woh aksar waqeat dekh kar Ibrat paata hai aur jo shakhs nadaan hota hai woh baar baar thokrain khata hai .

25

jis darakht ki lakri naram aur umdah hoti hai is ki shaakhen ghunjaan hoti hain isi terhan jis shakhs ki muashrat achi hoti hai is ke bhai band aur dost kasrat se hotay hain .

26

jo shakhs ilm deen se be khabar ho kar tijarat aur lain deen ka maamla karta hai zaroor raha aur napak ko akhatta karta hai .

                    

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved