best urdu quotes hazrat ali

                          

best urdu quotes hazrat ali
1

be shak nafs ki itaat aur is ki khawahishon ki pairwi tamam musibaton ki bunyaad hai aur har terhan ki gumraahi ka paish khaima .

2

be shak woh musafir jisay kamyabi ki umeed aur nakami ka khatrah hai usay chahiye ke –apne safar ke liye acha samaan tayyar kere. be shak hakeem ka kalaam jab durust ho to dawa hai aur jab ghalat ho to داء ( bemari ) hai .

3

be shak Allah taala deen un hi logon ko ataa farmata hai jo is ke khaas pyare aur bargzida hain .

4

be shak niyat ko fasaad se pak karna muddat daraaz tak koshish karne ki nisbat ziyada sakht aur dushwaar hai. mein pahonch jaye .

5

be shak tairay agay aik daraaz aur shadeed manzil mojood hai jis ke liye tujhe chahiye ke behtar rehbar talaash kere aur is qader zaad raah tayyar kar le ke to manzil maqsood par behtar haal be shak Allah taala ka aisa karam hai ke khushhali mein –apne fazl se terhan terhan ki nematon se nwazta hai aur tangi ke waqt Nemat tatheer bakhshta hai ( yani gunaaho se pak karta hai ) be shak yeh duniya namumkin aur mahaal umedon se maghrour karti, jhoot moot ki aarzouon se fraib deti aur terhan terhan ke tfkrat peda karti hai aur bilashuba yeh akhirat se daur karti aur halakat ke garhay mein جاڈالتی hai .

6

jo koi Allah taala se kher khawahi ka khawastgah hota hai woh yaqeenan is ki tofeq ko haasil kar laita hai .

7

jo shakhs mujh se kisi khaas cheez ki wajah se dosti karta hai is cheez ke khatam honay par woh tujh se برکنار ho jaye ga .8

jo shakhs kisi gumraah se hadaayat chahta hai woh hadaayat ki raah se andha aur daur ho jata hai .

9

jis shakhs ka nafs shareef hota hai woh usay kaminey aur kharab kamon ki talabb se bachaaye rakhta hai .

10

jo shakhs ilm ke siwa kisi dosray tareeqa se hadaayat talabb karta hai woh gumraah ho jata hai .

11

jis shakhs ka batin zahir ke mutabiq aur is ke af-aal aqval ke mutabiq ho jayen woh amanat ke haq ada kar deta hai aur is ki raast baazi paya saboot ko pahonch jati hai .

12

jo shakhs maal duniya ko na jaaiz tareeqon se haasil karta hai woh yaqeenan apni akhirat ko nuqsaan pohanchata hai .

13

jo shakhs talabb duniya mein had se barh kar koshish karta hai woh mohtaaj ho kar mrta hai. jo shakhs haq ke siwa kisi aur zareya se izzat chahta hai woh zillat uthata hai .

14

jo shakhs zamane ki nirngi aur is ke halaat se Ibrat nahi pokarta aur kisi ki malamat se sabaq nahi laita aur woh buray kamon mein laga rehta hai woh ghatay ke saudey mein rehta hai .

15

jis shakhs mein fazail ( achi sifaat ) kam hotay hain logon ke sath is ke taluqaat kamzor aur zaeef hotay hain .

16

be shak Allah taala ki yeh barri Nemat hai ke insaan par gunaaho ka karna dushwaar hai .

17

be shak woh jo Allah taala ki itaat بجالائیں aur is ki نافرمانیوں se bachney mein –apne nafs se jehaad karen, bargaah rab ulizzat mein naik bundon aur shaheedon ka rutba paate hain .

18

ulama mout ke baad bhi zindah rehtay hain aur جہلاء hayaat mein bhi murda hain. ahsaan aik zakheera hai aur kareem woh hai jo is zakheeray ko jama kere .

                 

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved