hazrat ali urdu quotesحضرت

hazrat ali urdu quotesحضرت علی اقوال زریں

ilm ko kharch karna ilm ki zkoh hai. teri kushadah peshani teri pehli neki aur tera wada tera pehla atiyah hai .teri kushadah peshani tairay nafs ki sharafat aur teri tawaza tairay buzurag Khalq ko zahir karti hai .sad Afreen is aalam ko jis ne ilm deen haasil kya .buray kamon se –apne aap ko baz rakha aur Allah taala ke nagehani azaab se khaif reh kar akhirat ka tosha tayyar kya .neki ka daroo madaar is ke jald karne par hai aur naik kaam karne ki nisbat is ko khalis Allah taala ke liye karna ziyada dushwaar hai .sachaai ke liye koshish karna aur jhoot se par hs rakhna nihayat achi khaslat aur behtareen adab hai .jin se ilm parho aur jin ko parhao sab ke sath tawaza ke sath paish aao aur ilm parh kar jahalat ke kaam nah karo .awwal Umar mein jo auqaat zaya kiye hain ya naik aamaal se haath dhuain to un ka aakhir Umar mein tadaruk karta ke injaam bakhair karo. ilm ka Samrah Allah taala ki Maarfat aur imaan ka Samrah akhirat ki raahat hai .Allah taala ki taqdeer par raazi honay ka Samrah استغنی aur laa parwahi ولالچ ka Samrah شقاوت o badbakhti hai .ellahi ka Samrah dilon ka Munawar o roshan hona aur par hs gari ka Samrah Nazahat hai .ilm ka Shimra ikhlaas amal aur is ke mutabiq amal karna hai .jannat ki qeemat naik amal hai aur maizaan amal ke plrhe ko naik aamaal se bhaari karo .tamam buraiyan is mein hain ke aadmi ka saathi kharab aur bُra ho. be shak yeh duniya dhoka baz aur fraib dainay wali hai .kabhi ataa karti aur kabhi rokkk لیتیہے aur jo kuch deti hai woh bhi aik nah aik din chean layte hai is ki khushi aur nematon ko Dwam nahi is ke ranj o masaaib ka ekhtataam nahi aur is ke masaaib o alaam se kabhi sukoon o aaraam nahi. be shak tamam makhlooq mein Allah taala ke nazdeek sab se ziyada مبغوض woh shakhs hai jis ko Allah taala is ke nafs ke supurd kar day, pas woh seedhay rastay se bhatka sun-hwa baghair kisi haadi aur rehbar ke chalta hai .be shak duniya akhirat se hataane wali hai. duniya daar ko jab is ke haasil karne ka koi rasta milta hai to is ki hiras barha deti hai aur woh is par deewana ho jata hai aur raah raast se bhatak jata hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved