Hazrat ali ki payari bathain

  


makkar mein amanat nahi aur ehad shikni karne walay mein Dayanat nahi .

deen mein ghaflat aur satti nah karo warna tumhari naaqis عقلیں tumhe gunah ki taraf le jayen gi .

tum log Allah taala ki nematon ke baais aik dosray ke dushman nah bano aur is ke fazl o karam ko dekh kar aapas mein aik dosray se hasad nah karo .

jolog mar chuke hain un ki buraiee yaad nah kar ke yeh bohat bara gunah hai .

aisi baat nah keh jis se gunaaho ka boojh ziyada bhaari ho, aur woh kaam mat kar jis adawat rakhtay hain .

be qadri aur khawari ho. –apne knbe aur maal ko takleef nah day warna woh teri jaan se tang ajayeen ge .

–apne nafs ko kisi buray feal وقول ki ijazat nah day .

aadmi ke afkaar is ki himmat ke mutabiq hotay hain aur is ki ghairat is ki Hamiyat ke mawafiq hoti hai .

آئنده ( mustaqbil mein ) sarkashon ke kaan hikmat aur naseehat ki baat suneney se behray hon ge aur Ali al amoom is qisam ke log nazar ayen ge .

nijaat aur salamti un logon ka haq hai jo haq se ziyada mohabbat karte hain aur nah adawat rakhtay hain .

jis shakhs ne Allah taala, is ke rasool? aur is ke janshinon ke hukum ke samnay apni gardan jhuka di usay seedha rasta mil gaya .

jis shakhs ke dil mein taqwa jagzin hai woh hadaayat o mustaqeem raah par hai. jo log ahsaan ke Laiq hon un se ahsaan kiye jao is se tumahray dushman zaleel ho jayen ge .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved