Hazrat ali 14 farman hazrat ali

 

Hazrat ali 14 farman hazrat ali

haq ko qaim karne par aik dosray ki madad lena Dayanat o amanat hai aur baatil ki madad ke liye aik dosray ki madad chahna gunah aur khayanat hai .

aurton ki itaat ehmaqon ki khaslat aur buzurgi ko aib lagana hai .

koshish aur amal ke baghair Muratib aur darjaat Alia ki talabb sara sar nadani aur jahalat hai .

tole Amal ki itaat se aamaal Saleh ka fasaad aur nuqsaan hai .

buraii ka muqaabla ahsaan se ghaflat ka muqaabla baydaari se aur hiras ka muqaabla Qanaat se karo .

nafs ka roza yeh hai ke hawaas Khamsa ko tamam gunaaho se baz rakha jaye aur dil ko har aik terhan ke shar se khaali rakha jaye .

dil ka roza zabaan ke rozay se acha hai aur zabaan ka roza pait ke rozay se behtar hai aur ovely hai .

misalein aur k_havtin sirf daanaon aur aqalmandon ke liye bayan ki jati hain .

khushi hai is shakhs ke liye jo akhirat ko yaad kere aur uskay wastay jo naik amal kamaye .

khushi hai is shakhs ke liye jis ne akhirat ke liye khalis kaam kiye aur naik amal kamaye aur wahan ke wastay zakheera haasil kya aur najaaiz kamon se bacha raha .

khushi hai is shakhs ke liye jis ka androon pak aur zahir acha ho aur logon se –apne shukar ko daur rakhay .

khushi hai is shakhs ke liye jo naik kaam karne mein apni mout se pehal kere aur akhirat ke liye khalis amal kamaye .

khushi hai is shakhs ke liye jo apni tamam himmat –apne zaroori kamon mein lagaye aur Janab kamina aadmi apni qader se barh jata hai to is ke halaat badal jatay hain .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved