zingi ki kaam yabi ke hasool Hazrat ali urdu qoutes

 


                                ﷽

 be shak Allah taala ne haq ki shahrah zahir فرمادی aur is ki rahein roshan aur wazeh فرمادی hain .


pas jis ne raah haq se guraiz kya. is par bad bakhti lazim ho gayi .

aur jis ne is ki raah ko pakra usay hamesha ki Saadat haasil hui .

be shak sab se achi zindagani wala woh shakhs hai jis ki zindagani se log be shak anbiya-e karaam ke sath sab se ziyada qareeb woh log hon ge jawan ki Shariat ka ziyada ilm rakhtay hain .

be shak tera guzashta din chala gaya aur aindah mohom hai is liye mojooda waqt ko ghanemat samajh kar amal Saleh kar le .

be shak tamam logon mein afzal woh shakhs hai jo bawajood qudrat ke burdbaari ikhtiyar kere, doulat mand ho kar duniya se be raghbat ho aur qowat o taaqat rakhtay hue insaaf روار khe. pursukoon aur mutmaen rahen .

be shak duniya aik dhokay ki tatti hai jo insaan aur jannat ki nematon ke darmiyan aarr ki misl hai .

yeh zael honay wala saya aur aik taraf jhuki hui deewar hai jo anqareeb gir jaye .

be shak tang dasti nafs ke liye zillat ka baais hai aqal ko daur karne wali aur gham aur fikar ko badhaane wali hai .

be shak nafs buraiee aur be hiyai ke kamon ki Salah vmshorh deta hai pas jo shakhs is ko amin samjhay is se khayanat karta aur jo is se khush sun-hwa se bohat buri jagah le jata hai .

aadmi ko –apne maqasid aur hwayj poora karne mein teen umoor ki pabandi zaroori hai ke un ke baghair un ki durusti nahi ho sakti, a .

kitna hi bara kaam sun-hwa se chhota khayaal karna chahiye taa ke woh Azmat ke sath injaam Pazeer ho ?. un ke sar-anjaam dainay mein ka hili aur satti ko tark kar ke ujlat aur hoshyari se kaam karna chahiye taa ke khush namai se khatam hon

ہ۳. apni raaz ki baton ko mehfooz rakhna chahiye taa ke khoobi ke sath zahir hon .

koi shakhs akhirat ki izzat aur Muratib Alia ko teen cheezon ke baghair haasil nahi kar sakta .

ikhlaas amal ?. duniya ki umeedon ko chhota karna hai. taqwa ko lazim pakarna. teen cheeze murawwat ki nishani hain ,. kasrat haya ?. maal kharch karna hai .

kisi ko takleef nah dena. kaminey ki teen alamaat hain ?. bad khalqi ?. mazmoom bukhal karta ho. buray kaam karta. imaan ki teen alamaat hain, kasrat taqwa ۲۰ nafs ki شہوتوں ko daba kar rakhna ہ۳. nafsaani khawahishon par ghalib aana. Sadaq yaqeen ki teen nishanain hain, a .

duniya ki fuzool umeedon ko chhota karna ?. ikhlaas amal ہ۳. duniya se be raghbat hona. aadmi ki murawwat teen cheezon se maloom hoti hai, a .

logon ke sath aam tor par neki karna ?. maal ke sath ahsaan karna ہ۳. ahsaan kar ke minnat nah rakhna .

jis shakhs mein teen cheeze, yani aqal ilm aur halm mojood hain woh kaamil alayman hai .

teen khasayel aisi hain ke un se barh kar koi achi khaslat nahi, Ahsen adab ?. shak o tohmat ki baton se par hs ?. haraam kamon se ijtinab. teen sifaat aisi hain ke un mein murawwat payi jati hai ,. . nigah neechay rakhna ?. aahista bolna ۳۰ miyana chaal chalna .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved