Hazarat ali aqwal e zareen ibadad aur rizaq

    


                             ﷽

be shak mout mein is ke liye raahat hai jo nafsaani khawahishon ka qaidi aur hawas ka ghulam hai kyun ke jis qader is ki zindagi lambi hogi is qader is ke gunah ziyada hon ge aur woh apni jaan par be had zulm karta rahay ga .

be shak Allah taala ne tum par chand farz aed farmaiye hain pas tum un ko zaya nah karo aur tumahray liye kayi hade muqarrar ki hain pas tum un se agay nah badho aur kayi aik cheezon se mana kya hai pas un ke irtikaab se baz raho .

be shak jin logon ne kkhuda taala ki ibadat jannat ki nematon ki umeed se ki un ki ibadat aik terhan ki tijarat hai aur jinhon ne is ke azaab ke khauf se is ki ibadat ki un ki ibadat ghulamoo ki khidmat guzari ke mawafiq hai aur jinhon ne is ki nematon ki shukar guzari ke khayaal se itaat ka haq ada kya un ki shar ke sath makhloot hai .

ibadat shurfa ki farmabardari ka namona hai .

be shak Allah taala ne jo rizaq looh mehfooz mein kisi bande ke haq mein likh diya hai .

be shak aqal mand woh shakhs hai jo apni nafsaani khawahishon ko rokta aur gussa ke waqt –apne josh ko mitata aur is ka qala qama karta hai .

be shak duniya ka zahir khush numa maloom hota hai magar is ka batin halaak karne aur dhoka dainay wali cheezon ke sath aarasta hai aur yeh apni zeenat se fraib deti hai .

yeh woh ghar hai jo Allah taala ke haan nihayat zaleel hai is ka halal haraam ke sath aur kher be shak ghum-nami mein raahat aur bilashuba buraiee mein be hiyai aur kharabi hai .

be shak sach bolnay wala aadmi zaroor sahib izzat aur purwaqar o par roab rehta hai aur bilashuba jhoot bolnay wala zaleel o khawar hota hai .

be shak Allah taala ko aqal mand aur durust amal insaan mehboob hota hai .

be shak momin log maskeen taba, ba imaan aur azaab ellahi se darnay walay hotay hain .

be shak teri Umar teri Saadat ko mohar hai bashart e kay to is ko –apne rab taala ki itaat mein kharch kere .

be shak Allah taala lambi umeeden bandhnay walay bdaml se ہرلحہ naraaz rehtay hain. be shak duniya aur akhirat ki misaal aisi hai jaisay kisi shakhs ki do biwiyan hon jab aik ko raazi karta hai to doosri nakhush ho jati hai .

be shak zahidon ki kefiyat yeh hai ke go woh bzahir ہنتے maloom hotay hain magar un ke dil rotay hain aur agar chay woh dekhnay mein khush maloom hotay hain lekin woh waqt fikar akhirat ke gham mein doobe hotay hain .

bhai bandi ko mehfooz rakh aur aurton ke sath baat cheet kam kya kar .

duniya ki mohabbat tamam gunaaho ka sir hai jo aqal ko بگاڑتی, dil ko hikmat ke suneney se behra karti aur akhirat ke sakht azaab ka mojab hoti hai .

wafadaari aik aisi umdah sift hai jo bohat si naik sifaat par haawi hai .

aadmi ki izzat maal se, buzurgi deen se aur murawwat husn Khalq se hai .

ilm o adab ki sharafat, sharafat نسبی se behtar hai. jo dil duniya ke aashiq o Shaida hain, un par taqwa aur parhaiz gari haraam ho kar reh jati hai. sath ho .

acha amal woh hai jis mein Sadaq niyat aur ikhlaas ho .

behtareen sadqa woh hai jo posheeda aur makhfi ho aur achi sakhavat woh hai jo kisi mohtaaj ke sab se acha woh shakhs hai jo hiras duniya ko dil se nikaal day aur –apne Allah taala ki taat mein khwahish nafs ke khilaaf kere. 1

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved