Hazrat ali aqwal e zareen حضرت علی کے اقوال زرٰیں حضرت علی کے فرمان

 

Hazrat ali aqwal e zareen حضرت علی کے اقوال زرٰیں حضرت علی کے فرمان

par hs gari nihayat umdah saathi, Zuhad نیکوئی ki kunji aur Raza bah qaza yaqeen ka Samrah hai .pak damni aqal mandoon ki khaslat aur ziyada hiras ganday aur napak logon ki aadat hai .sakhi dosray logon se naik sulooq kar ke badla lainay se be niaz rehta hai .fraib dahi kamina pan, khayanat barri ehad shikni aur aqaed mein shak rakhna kufar hai .kkhuda taala ka khauf arifon ki chadar, aur shoq ellahi kamaal yaqeen walon ki sift hai .

kkhuda taala par tawakkal tab ho sakta hai jab yaqeen kaamil ho .shakki taba insaan ko bhi yaqeen nahi hota aur badkaar se kabhi par hs gari nahi hosakti .nadaan woh hai jo apni matlab parasti ke dhokay mein پڑار hai .nafsaani lazat insaan ko halaak karne wali aur jismani lazzat is ke liye afaat hain .khwahish nafs ke mawafiq chalana nadani aur khilaaf chalna bara jehaad hai .shukar Nemat husool Nemat ka sabab, fiqr imaan ki zeenat, kanjoosi ayob ka sabab aur

ehad shikni kameengi hai .sabr ki tofeq museebat ke andaaz par ataa hoti hai aur museebat ka ajar museebat se kayi gina ziyada hota hai .harees hamesha aisi zillat mein girftar rehta hai ke kabhi is se chhutkara nahi paata .sakhavat aik umdah khaslat hai aur sharafat barayi ka sabab hai .naik sulooq mohabbat ka sabab aur bukhal izhaar aib ka sabab hai .sabr ka nateeja kamyabi aur jald baazi ka Samrah khatron mein parna hai .salamti tanhai mein aur aaraam khwahish ke chorney mein hai .khamoshi fikar ki khaiti aur dil mein khout rakhna buraiee ka beej hai .wafadaari buzurgi ki nishani aur burdbaari aqal ki Daleel aur fazeelat ka sarnama hai .ilm bohat umdah waarsat aur kaamil Nemat hai aur Allah taala ki itaat baja lana nihayat naffa bakhash tijarat hai .sabr masaaib ko dafaa karne wali Nemat aur aqal aik Manfiat ki cheez hai .behtar woh hai jo apni fursat ko ghanemat samajh kar –apne ahsaan ki mukafaat aur yaadash ka khwahan nah ho .jhoot aur khayanat shareefon ki khaslat nahi aur fehash goi aur be hiyai islam ki baat nahi .kushadah roi aik aisi neki hai jo baghair kisi mushaqqat o takleef ke haasil ho jati hai .duniya buraiyon ki kaan aur dho ke fraib ka maqam hai .نیکوئی hamesha rehne wala zakheera aur hiras hamesha ki ranj o takleef hai .aqal sab se barri doulat, ilm zindagani, jahalat marz, hiras zillat aur bewakofi sab se barri bemari hai .wada poora karna buzurgi ki Daleel aur –apne kaam mein koshish karna Saadat mandi ki nishani hai .agar zameen ki khabar Gary nah hoto woh puranay kapron aur weraan makanon ki misl bekar ho jati hai. hai

.

karkhana qudrat mein tafakar karna bhi aik ibadat hai .harees aisi cheezon ke jama karne ki takleef uthata rehta hai, jo usay zarrar aur nuqsaan pohanchanay wali hain .jhoot, bukhal zulm aur jahalat aisay khasayel hain, jin ka nateeja buraiee hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved